Režim dne

Denní režim je stanoven tak, aby respektoval věkové zvláštnosti dětí a uspokojoval jejich základní potřeby. Činnosti jsou během dne upravovány a probíhají řízeně, individuálně a spontánně.

6:30 – 8:00       příchod dětí do MŠ, spontánní hra, individuální a skupinové činnosti

8:00 – 8:30       příprava předškoláků na školu

8:30 – 8:45       cvičení, ranní kruh

8:45 – 9:15       hygiena, postupná svačina

9:15 – 9:45       řízená práce s dětmi, komunitní kruh

9:45- 10:00     hygiena, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:45  pobyt venku

11:45 – 12:30  hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 – 12:45  odchod dětí po obědě, hygiena, příprava na odpočinek

12:45 – 13:45  individuální relaxace, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby spánku, individuální činnost, příprava předškoláků na školu – ti, kteří nemají potřebu spánku

13:45 – 14:30  vstávání, hygiena, volné hry, zájmové kroužky (AJ, VV, Technika)

14:30 – 15:00  hygiena, svačina

15:00 – 16:30 spontánní aktivity a hry dětí, možnost dokončení činností, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

16:30                  uzavření mateřské školy