Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy je i během prázdnin od 6:30 do 16:30 hodin.

Ve školním roce 2021/2022 bude v Mateřské škole Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, prázdninový provoz od 8. do 12. 8. 2022.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz bude probíhat 25. a 26. 5. 2022. Je nutné se v tyto dny přihlásit telefonicky na číslo 736 487 234. Na základě telefonického přihlášení Vám bude emailem zaslána přihláška k prázdninovému provozu. Nemusíte chodit osobně.

Příjem přihlášek na prázdninový provoz bude domluven individuálně při telefonickém přihlášení. Platba na prázdninový provoz bude probíhat na účet MŠ.

Číslo účtu je 120737621/0100 (platba musí být připsána na účet před vydáním rozhodnutí o přijetí). Do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Školné na prázdniny činí 24,-/den. Celkem za týden 120,-Kč. Netýká se předškoláků.

Stravné děti do 6 let 37,-Kč/den, děti 7leté 41,-Kč/den. 

Celkem za týden pro děti do 6 let 185,-Kč.

Celkem za týden pro děti 7leté 205,-Kč.

Ve dnech, kdy mateřské školy příjmají přihlášky na prázdninový provoz budeme na letní škole v přírodě. Proto je příjmání přihlášek individuální.

Ředitelka mateřské školy si vyhrazuje právo na změnu dat v případě výdeje i příjmu přihlášek.