Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy je i během prázdnin od 6:30 do 16:30 hodin.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz probíhá ve dnech stanovených ředitelkou MŠ on-line formou. Po telefonické domluvě na čísle: 736 487 234, Vám bude e-mailem zaslána přihláška na prázdninový provoz, kterou po vyplnění a potvrzení v kmenové MŠ, pošlete zpět na e-mail MŠ.

  • Ředitelka mateřské školy vyhotoví rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz.
  • V případě, že nemáte možnost si přihlášku vytisknout, můžete přijít osobně.
  • Příjem přihlášek na prázdninový provoz probíhá ve dnech a časech stanovených ředitelkou MŠ. S sebou přineste vyplněné dokumenty a občanský průkaz.
  • Bude Vám vydáno rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz.
  • Platba na prázdninový probíhá v hotovosti.