Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy je i během prázdnin od 6:30 do 16:30 hodin.

Ve školním roce 2022/2023 bude v Mateřské škole Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, prázdninový provoz od 24. do 28. 7. 2023.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz bude probíhat 24. a 25. 5. 2023. Je nutné se v tyto dny přihlásit telefonicky na číslo 736 487 234. Na základě telefonického přihlášení Vám bude emailem zaslána přihláška k prázdninovému provozu. Nemusíte chodit osobně.

Příjem přihlášek na prázdninový provoz bude domluven individuálně při telefonickém přihlášení. Platba na prázdninový provoz bude probíhat na účet MŠ.

Číslo účtu je 120737621/0100 (platba musí být připsána na účet před vydáním rozhodnutí o přijetí). Do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Školné na prázdniny činí 160,-Kč. Netýká se předškoláků.

Stravné děti do 6 let 40,-Kč/den, děti 7leté 44,-Kč/den. 

Celkem za týden pro děti do 6 let 200,-Kč.

Celkem za týden pro děti 7leté 220,-Kč.

Ředitelka mateřské školy si vyhrazuje právo na změnu dat v přijímání a výdeji přihlášek z provozních důvodů MŠ.