Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy je i během prázdnin od 6:30 do 16:30 hodin.

Ve školním roce 2020/2021 bude v Mateřské škole Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, prázdninový provoz od 12. do 16. 7. 2021.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz bude probíhat 26. a 27. 5. 2021. Je nutné se v tyto dny přihlásit telefonicky na číslo 736 487 234. Na základě telefonického přihlášení Vám bude emailem zaslána přihláška k prázdninovému provozu. Nemusíte chodit osobně.

Příjem přihlášek na prázdninový provoz bude domluven individuálně. S sebou přineste vyplněné dokumenty. Platba na prázdninový provoz bude probíhat hotově (prosím přesnou částku).

Školné na prázdniny činí 28,-/den. Celkem za týden 140,-Kč. Netýká se předškoláků.

Stravné děti do 6 let 35,-Kč/den, děti 7leté 39,-Kč/den. 

Celkem za týden pro děti do 6 let 175,-Kč.

Celkem za týden pro děti 7leté 195,-Kč.

Ředitelka mateřské školy si vyhrazuje právo změnit den příjmu přihlášek na prázdninový provoz v případě, že se bude účastnit školy v přírodě. Včas bude oznámeno nové datum přijímání přihlášek na prázdniny. Sledujte web MŠ.