Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy je i během prázdnin od 6:30 do 16:00 hodin.

Ve školním roce 2023/2024 bude v Mateřské škole Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, prázdninový provoz od 1. do 4. 7. 2024.

Výdej přihlášek na prázdninový provoz bude probíhat 22. a 23. 5. 2024. Je nutné se v tyto dny přihlásit telefonicky na číslo 736 487 234. Na základě telefonického přihlášení Vám bude emailem zaslána přihláška k prázdninovému provozu. Nemusíte chodit osobně.

Příjem přihlášek na prázdninový provoz bude domluven individuálně při telefonickém přihlášení. Platba na prázdninový provoz bude probíhat na účet MŠ.

Číslo účtu je 120737621/0100 (platba musí být připsána na účet před vydáním rozhodnutí o přijetí). Do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte – prázdninový provoz.

Školné na prázdniny činí 110,-Kč. Netýká se předškoláků.

Stravné děti do 6 let 40,-Kč/den, děti 7leté 44,-Kč/den. 

Celkem za týden pro děti do 6 let 160,-Kč.

Celkem za týden pro děti 7leté 176,-Kč.

Ředitelka mateřské školy si vyhrazuje právo na změnu dat v přijímání a výdeji přihlášek z provozních důvodů MŠ.