Náš tým

Mgr. Zuzana Cagašová – ředitelka mateřské školy

Pochází z malé vesnice na severní Moravě. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Bakalářské studium absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Speciální pedagogika. Titul Mgr. získala v Brně na Masarykově Univerzitě, taktéž v oboru Speciální pedagogika, tentokrát s užším zaměřením na etopedii.

Dětem se věnuje od střední školy. Účastnila se dětských táborů, kde byla v roli vedoucí a později kuchařky, vedla kroužky – dramatický, pohybový. Věnovala se také doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na hudební nástroje hraje už od školky.

Mezi její záliby patří četba, sport, šití oděvů. Jako dítě chtěla být herečka.

Mgr. Veronika Hlávková – učitelka MŠ

Pochází z Brna. Kvalifikaci pro práci v MŠ získala magisterským studijním programem na PdF MU v oboru výtvarná výchova a speciální pedagogika se specializací na logopedii a surdopedii. V rámci studia připravovala děti na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky a vedla kroužek pro děti s poruchami učení. Od dětství navštěvovala ZUŠ v oboru výtvarném.
Během dalšího vzdělávání získala odbornost v řadě kurzů a seminářů zaměřených na grafomotoriku, rozvoj smyslového vnímání, školní zralost, na práci s dětmi v rámci edukativně stimulačních skupin, na hyperaktivitu a agresivitu u dětí.
Mezi její záliby patří četba, vyšívání, malování a návštěva divadla.
Jako malá chtěla být malířkou.

Jitka Krištófová – provozní

Pochází z malé vesničky Měnín, ale půlku svého života žije v Brně. K dětem má velice blízko. V minulosti totiž více než 22 let pracovala v mateřské škole v Brně, která byla i školou internátní. Dnes si užívá, že pracuje v malé a útulné školce v Komárově. Její koníčky jsou vaření, pečení a příroda.

Jako malá chtěla být cukrářkou.

Dana Kalová – školní asistent

Pochází z malé vesnice v okresu Blansko. Vystudovala střední pedagogickou školu v Boskovicích. Už na škole pracovala s dětmi – na táborech, ve své vesnici, v Mateřské škole v Rájci, v Blansku a v dětském domově v Boskovicích. Po studiích odešla učit na Hodonínsko, kde působila sedm let. Poté nastoupila do Brna, kde učí dodnes.

Mezi její záliby patří cestování, návštěva divadla a kina. Jejím největším koníčkem je její chaloupka.

Jako malá chtěla být zpěvačkou. A učitelkou.