Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

přihlášku do naší MŠ získáte na https://zapisdoms.brno.cz/ od 1. do 30. dubna 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením preferujeme níže uvedené podání žádosti:

  • bezkontaktní podání – v obálce do schránky u vchodu MŠ;
  • datovou schránkou školy: 45xkn4f;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  • poštou na adresu: Mateřská škola Brno, Slunná 25, 617 00 Brno (důležité je datum podání na poštu)
K přihlášce přiložte:
  • prostou kopii rodného listu dítěte;
  • čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte;
  • přihláška musí být potvrzena lékařem!

Sběr přihlášek – osobní podání:

  • 3. května 2021 od 9.00 do 15 hodin a 4. května 2021 od 10.00 do 14.00 hodin.

Při vstupu do budovy dodržujte stanovená protiepidemická opatření.