Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

přihlášku do naší MŠ získáte na https://zapisdoms.brno.cz/ od 1. do 30. dubna 2022.

K přihlášce přiložte:
  • prostou kopii rodného listu dítěte;
  • čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte (nespádové děti);
  • přihláška musí být potvrzena lékařem!;
  • zkontrolujte, že je přihláška podepsaná!.

Sběr přihlášek – osobní podání:

  • 2. května 2022 od 10 do 16 hodin a 3. května 2022 od 6:30 do 13 hodin.

S sebou si vemte občanský průkaz a kartu pojišťovny dítěte.