Ke stažení

Čestné prohlášení o neexsistenci příznaků (PDF)

Dohoda o docházce dítěte o MŠ (PDF)

Dohoda o ukončení docházky (Docx)

Pověření pro předání dítěte (Docx)

Souhlas s předáním dítěte do kroužku angličtiny (ODT)

Souhlas s předáním dítěte do kroužku Hliněnka (ODT)

Souhlas s předáním dítěte do logopedie (ODT)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Docx)

Žádost o uvolnění žáka (Docx)