Kroužky

Technika
V tomto kroužku se děti seznamují s nářadím, práci s kladivem, hřebíky a dalšími technickými věcmi. Vyrábí pestré a rozmanité výrobky, pod bedlivým zrakem učitelky, která dbá i na bezpečnost dětí.

Ve školním roce 2023/2024 bude kroužek techniky poslední čtvrtek v měsíci.

Kroužek logopedie
V rámci logopedické prevence dochází do MŠ externí logopedka, která s dětmi provádí dechová i artikulační cvičení, vyvozuje hlásky a dává dětem úkoly domů na procvičování. Logopedická péče je možná i za přítomnosti rodičů.

Ve školním roce 2023/2024 bude kroužek logopedie ve středu dopoledne – individuální logopedická chvilka.

Výtvarný/keramický kroužek
V tomto kroužku tvoří děti výrobky z keramické hlíny, které po zaschnutí a vypálení glazují. Protože keramika potřebuje svůj čas, děti vždy jeden týden vyrábí z keramiky a druhý týden mají výtvarný kroužek, ve kterém kreslí, malují, dělají 3D výrobky a další zajímavé a moc pěkné techniky.

Ve školním roce 2023/2024 bude výtvarný/keramický kroužek v úterý od 14:30 – 15:30 hodin.

Zimní a letní škola v přírodě
Dvakrát do roka jezdíme na školy v přírodě. Vždy od neděle ráno do pátku odpoledne.
V zimě jezdíme na týden na hory, kde se děti učí lyžovat, jezdit na vleku a seznamují se se sněhem.
V létě trávíme týden mimo Brno v přírodě v lese a na sluníčku. Celá škola v přírodě má téma a motivaci. Děti zažijí plno nových her, situací i zážitků. Nechybí ani opékaní a stezka odvahy.

Edukativně stimulační skupiny – příprava předškoláků na školu
V deseti po sobě jdoucích lekcích si klademe za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcujeme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Snažíme se v dětech probouzet zvídavost, pomáhat jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí. Ty si můžeme rozdělit do několika oblastí:

  • jemná motorika, grafomotorika;
  • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť;
  • prostorová orientace, orientace v čase;
  • základní matematické představy;
  • řeč, myšlení;
  • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť.

Ve školním roce 2023/2024 budou edukativně stimulační skupiny ve středu od 16 do 17 hodin/ 1x za týden.

Pohybový kroužek

V tomto kroužku chodí děti do velkého sálu na ZUŠ Slunná. Děti se v tomto kroužku učí správnému držení těla, novým pohybovým dovednostem a schopnostem. Napodobují rytmizaci, tančí na různé rytmy a hudbu. 

Ve školním roce 2023/2024 bude pohybový kroužek ve čtvrtek od 10 – 11 hodin.

Dále nabízíme:

  • kulturní vyžití – výlety, návštěvy divadel, muzeí, knihovny, poznávání města Brna;
  • zahradní slavnosti, akce s rodiči a vystoupení pro rodiče a veřejnost.