Projekty

1. Projekt: Operační program vývoj, výzkum a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v Mateřské škole Slunná III

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2022

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Plakát Slunná III

2. Místní akční plán II (PDF

3. Projekt: Malí sněhuláci poznávají přírodu (PDF)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt 4.: Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Projekt angličtina (PDF)

Projekt logopedie (PDF)

Projekt technika (PDF)