Projekty

1. Operační program Jan Amos Komenský
 

Název projektu: MŠ Slunná Šablony I

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Cíl projektu: Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování mobility znevýhodněných skupin.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Slunná OP JAK I

2. Místní akční plán IV

3. Projekt: Malí sněhuláci poznávají přírodu (PDF)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt 4.: Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Projekt 5.: Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Projekt angličtina (PDF)

Projekt technika (PDF)

Projekt logopedie (PDF)

Projekt TV kroužek (PDF)