Projekty

1. Projekt: Operační program vývoj, výzkum a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v Mateřské škole Slunná III

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2022

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Plakát Slunná III

2. Místní akční plán II (PDF

3. Projekt: Malí sněhuláci poznávají přírodu (PDF)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt angličtina (PDF)

Projekt logopedie (PDF)

Projekt technika (PDF)